Tehnička zaštita

Naša kompanija poseduje licence u skladu sa Zakonom i pruža usluge u domenu sistema tehničke zaštite:

  • planiranje sistema tehničke zaštite,
  • projektovanje i nadzor nad izvođenjem sistema tehničke zaštite,
  • montaža, puštanje u rad i održavanje sistema tehničke zaštite i obuka korisnika.
Naš tim stručnjaka na raspolaganju Vam je za sva dodatna pitanja i informacije.