Tehnička zaštita -
Sistemi video nadzora

Vršimo planiranje, projektovanje, ugradnju video nadzora i obuku shodno specifičnim potrebama korisnika, procenjenim rizicima i zahtevima organizacije koju treba obezbediti.

Video nadzor ili sistemi za video nadzor spadaju u elektronske sisteme zaštite. Pod njim se podazumeva skup sredstava (uređaja i opreme) koji omogućava osmatranje i snimanje prostora u cilju zaštite, odnosno odvraćanja potencijalnih izvršilaca štetnih radnji i njihovog lakšeg detektovanja i dokazivanja. Sistem video nadzora je zatvoreni sistem kome pristup imaju isključivo njegovi korisnici. Upravljanje ovim sistemima omogućava njihovu široku primenu u oblasti bezbednosti ili u kontekstu kontrole kvaliteta poslovnih i proizvodnih aktivnosti (kada se koriste u nadziranju radnog učinka zaposlenih i pravilnog rukovanja mašinama). Moderni sistemi video nadzora omogućavaju snimanje i praćenje svih događaja u štićenom prostoru koji je pokriven kamerama, slike sa svih kamera se arhiviraju digitalno pomoću centralnog uređaja videonadzornog sistema (DVR, NVR ili PC računar). Osnovni cilj upotrebe sistema video nadzora je sprečavanje krivičnog dela, a ako ipak dođe do krivičnog dela, identifikacija počinioca.

ANALOGNI SISTEMI

Analogni CCTV sistem koji koristi network DVR uređaje (Digital Video Recorder) je delimično digitalni sistem koji podrazumeva korišćenje DVR uređaja koji imaju mrežni (Ethernet) port za povezivanje na mrežu. Video materijal je digitalizovan i kompresovan u DVR uređaju, i može biti prenošen preko mreže i pregledan na udaljenoj lokaciji.

U DVR uređajima se nalaze hard diskovi za arhiviranje video materijala, što zahteva da video signal bude digitalizovan i kompesovan kako bi bilo moguće arhivirati video materijal više vremena.

Prenos na udaljene lokacije
Iako se radi o analognom video nadzoru omogućen je prenos slike na udaljene lokacije korišćenjem interneta, mreže mobilne telefonije i dr.

DIGITALNI VIDEO NADZOR

U čemu je prednost IP kamera u odnosu na analogne?

  • Digitalni prenos u realnom vremenu i bez smetnji,
  • IP kamere omogućavaju i do 10 puta veću rezoluciju pojedine slike.
  • IP video nadzor može prikazati video u realnom vremenu i generisati alarme na temelju detekcije pokreta ili detekcije neovlašćenog kretanja ili uništavanja kamere,
  • Prenos informacija u realnom vremenu čini upravljanje sistemom video nadzora delotvornijim, jeftinijim i inteligentnijim.

Primena IP video nadzora
Zahvaljujući prenosu snimaka u realnom vremenu, IP video nadzor je našao svoju primenu u pametnim kućama, bankama, školama, skladištima, proizvodnim halama itd.

Investicija koja smanjuje troškove
Instalacija i održavanje IP video nadzora je jeftinije od klasičnog analognog sistema jer u većini slučajeva na lokaciji već postoji mrežna infrastruktura. WLAN i PoE tehnologija dodatno smanjuju pomenute troškove: PoE omogućava napajanje kamere preko mrežnog kabla, a WLAN kabliranje čini nepotrebnim pa tako pojednostavljuje instalaciju.

Naš tim stručnjaka na raspolaganju Vam je za sva dodatna pitanja i informacije.