Tehnička zaštita -
Protivprovalna zaštita

Sistem protivprovalne zaštite ima za cilj rano otkrivanje neovlašćenog prisustva u spoljašnjim i unutrašnjim delovima objekta i blagovremenu dojavu u Kontrolni centar.

U okviru projektovanja naših sistema protivprovalne zaštite, vršimo procenu ugroženosti objekta i ugrađivanje sistema svih veličina kao i integraciju drugih sistema tehničke zaštite sa protivprovalnim sistemom.

Šta čini protivprovalni sistem?

 • centralni upravljački uređaj - protivprovalna centrala,
 • detektori za unutrašnju i spoljašnju zaštitu,
 • aktivne IC barijere,
 • panik aktivatori,
 • uređaji za signalizaciju:unutrašnje i spoljašnje sirene i bljeskalice,
 • uređaji za komunikaciju: telefonski dojavnici sa govornom porukom, GSM/GPRS komunikatori, TCP/IP komunikatori.

Statistika kaže da se ugradnjom sistema zaštite, štete od razbojništva smanjuju i do 20 puta.

Alarmni sistemi

Protivprovalni alarmni sistemi - alarmi imaju vrlo široku primenu. Koriste se za zaštitu imovine kako stambenog prostora (kuća, stan, vikendica...) tako i poslovnog prostora. Pored toga, primenu nalaze i u zaštiti magacinskog prostora, banaka, obrazovnih institucija, sportskih hala i terena, bolnica, objekata specijalne namene i drugih objekata koji mogu imati korist od ovakvog načina zaštite.

Uz pravilnu procenu bezbednosne situacije na samom objektu i analizom mogućih načina ugrožavanja objekta i imovine vršimo ugradnju najsavremenije protivprovalne opreme u okviru štićenog prostora. Pored ugradnje, nudimo mogućnost i daljinskog nadzora alamnih sistema štićenih objekata iz Kontrolnog centra.

Koristimo sledeće vrste detektora:

 • pasivne infracrvene detektore (PIR),
 • IC barijere,
 • mikrotalasne detektore,
 • detektore loma stakla,
 • detektore promene pritiska u prostoriji,
 • detektore vibracija i udaraca,
 • kombinovane detektore,
 • ostali (magnetski kontakti, infracrvene barijere, mikrotalasne barijere, leaky kablovi...).
Perimetarska zaštita

Perimetarska zaštita je jedan od važnih segmenata zaštite industrijskih, komercijalnih, javnih ili privatnih objekata. Nudimo kompletan spektar pouzdanih i inteligentnih sistema za perimetrasku zaštitu, kako za spoljnu tako i za unutrašnju zaštitu objekata, kombinujući najbolje karakteristike mikrotalasnih, infracrvenih i doplerskih senzora. U kombinaciji sa inteligentnim sistemima za upozorenje i analizu signala sa kojima rade obezbeđuju kompletnu bezbednost objekata koji zahtevaju visok stepen sigurnosti. Mogu se inkorporirati sa sistemima video nadzora i alarmnim sistemima i sistemima kontrole pristupa.

Protivprovalne barijere (IC barijere)

Protivprovalne barijere koriste se za perimetarsku zaštitu štićenog prostora. Primenjuju se za obezbeđivanje poslovnih objekata, parkinga, kuća kao i pojedinih kritičnih delova objekata i njihove okoline kao što su velike staklene površine, dugački hodnici, ograde i slično. Različitim konfiguracijama uređaja moguće je ostvariti različite domete detekcije prema potrebama konkretne situacije. Naši sistemi nalaze široku upotrebu u raznim oblastima privrede, u industrijskim objektima, bezbednosti, uslužnim delatnostima i sl. Sisteme projektujemo i realizujemo u skladu sa zahtevima korisnika, kao i prema nameni objekata gde ih ugrađujemo, od malih objekata, do velikih industrijskih sistema.

Naš tim stručnjaka na raspolaganju Vam je za sva dodatna pitanja i informacije.