Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i plan obezbeđenja

Kojim zakonom je regulisana ova oblast?

• Zakon o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018);
• Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021-18);
• Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019);
• Uredba o bližim kriterijumima za određevanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja njihove zaštite („Sl. glasnik RS“ br. 98/2016);

Šta je Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja?

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ima zadatak da identifikuje i sagleda opasnosti po organizaciju i njene interese. On definiše model za efikasno i trajno eliminisanje izvora ugrožavanja bezbednosti zaposlenih, imovine, rada, podataka, ugleda i tržišne konkurentnosti.

Šta je Plan obezbeđenja?

Plan obezbeđenja predstavlja dokument na osnovu kojeg se organizuju poslovi obezbeđenja lica i imovine u jednoj organizaciji. Izrada plana obezbeđenja vrši se na osnovu važećeg Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, osim kada on nije obavezan po zakonu.

Ko ima zakonsku obavezu da donese Procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja?

Po Zakonu o privatnom obezbeđenju svako pravno lice, sem mikro pravnih lica i preduzetnika, ako angažuje ili planira usluge privatnog obezbeđenja (tehnička zaštita ili fizičko obezbeđenje) u obavezi je da prethodno izradi ovu procenu. Izrada akta nije obavezna kada je u pitanju zaštita objekata za stanovanje, zaštita javnih skupova na kojima redarsku službu obavljaju redari angažovani od organizatora okupljanja.

Ko ima obavezu da donese Plan obezbeđenja?

Obavezu izrade plana obezbeđenja imaju sva pravna lica koja koriste usluge obezbeđenja (bilo da se radi o samozaštitnoj delatnosti ili angažovanju pravnih lica za privatno obezbeđenje), a na osnovu važećeg Akta o proceni rizika. Kada procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja nije obavezna u skladu sa ovim zakonom, plan obezbeđenja sačinjava se na osnovu mera zaštite koje se preduzimaju po zahtevu korisnika usluga ili organizatora javnog okupljanja, u skladu sa zakonom i pravilima struke.

Kolike su kazne za pravna lica koja ne usaglase svoje poslovanje sa ovim odredbama zakona?

Novčane kazne za nepoštovanje odredbi koje se odnose na izradu navedene planske dokumentacije za subjekte koji nisu uskladili svoje poslovanje iznose do 2.000.000 dinara, dok su za odgovorna fizička lica predviđene kazne do 150.000 dinara.

Koliki je period važenja Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i Plana obezbeđenja?

Pravna lica su u obavezi da Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ažuriraju periodično u skladu promenom unutrašnjih i spoljašnjih uslova kojima se menja nivo rizika, a najmanje jednom u tri godine. Sva pravna lica koja vrše izmene Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u obavezi su da ažuriraju Plan obezbeđenja, a najduže na tri godine.

Naš tim stručnjaka na raspolaganju Vam je za sva dodatna pitanja i informacije.