Perimetarska zaštita

Perimetarska zaštita je jedan od važnih segmenata zaštite industrijskih, komercijalnih, javnih ili privatnih objekata. Današnje tržište nudi kompletan spektar pouzdanih i inteligentnih sistema za perimetrasku zaštitu, kako za spoljnu tako i za unutrašnju zaštitu objekata, kombinujući najbolje karakteristike mikrotalasnih, optičkih, infracrvenih i doplerskih senzora. U kombinaciji sa inteligentnim sistemima za upozorenje i analizu signala sa kojima rade obezbeđuju kompletnu bezbednost objekata koji zahtevaju visok stepen sigurnosti.

Mogu se inkorporirati sa sistemima video nadzora i alarmnim sistemima i sistemima kontrole pristupa.

fence