Alarmni sistemi

Instaliran alarmni sistem umanjuje šansu za provalu i nastanak štete u štićenom objektu. Čak i ako alarmni sistem ne spreči lopova da uđe u štićeni deo objekta, sigurno je da će ga sprečiti da se tamo dugo zadrži tako da će pričinjena šteta (ukradena imovina) biti svedena na minimum.

Najviše instaliranih alarmnih sistema poseduje magnetne kontakte na vratima, detektore pokreta, unutrašnje i spoljne sirene.
Najbolje rešenje je da svi spoljni prilazi tj. potencijalna mesta ulaska u štićeni prostor budu obezbeđena magnetnim kontaktima koji reaguju na otvaranje. Senzori loma stakla se takođe preporučuju u kombinaciji sa magnetnim kontaktima.

Spoljne IC barijere takođe spadaju u detektore kojima se štite spoljni delovi objekta.