Kontrola pristupa i ERV

Poseban deo svakog sigurnosnog sistema je sistem za kontrolu pristupa.

U velikom broju slučajeva sa kontrolom pristupa se kombinuju sistemi za evidenciju radnog vremena kao osnov za obračun plata i praćenje radnih aktivnosti zaposlenih.

Ovim sistemom zamenjeno je ručno računanje radnog vremena, povećana je radna disciplina, a kroz povećanje radne discipline dolazi do znatnih ušteda, povećanja produktivnosti, manjeg kašnjenja i izostajanja sa posla.

Valjaonica Bezbednost u saradnji sa Autodat-om Užice u svojoj ponudi ima i Sistem CardNET – Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena.

Kartični sistem CardNET omogućava jednom preduzeću da organizovano i efikasno prikuplja i obrađuje informacije o radnim satima, kretanju personala i plaćanju različitih usluga unutar preduzeća.

Osnovni elementi sistema su:

 • Kartice,čitači/pisači
 • Mikroprocesorski akvizicioni modul
 • Korisničke aplikacije u karticama
 • CardNET Server – Softverski paket sistema CardNET

CardNET Server softver se izvršava na personalnom računaru koji je povezan sa odgovarajućim brojem čitača. Podaci se interno memorišu u svakom čitaču i periodično se prenose nadzornom računaru koji ne mora biti stalno uključen.

CardNET SERVER

CardNET Server je softverski paket koji omogućava kompletnu administraciju ulaznih podataka sa registratora, kao i akviziciju i analizu podataka koji se generišu tokom rada sistema. Izvršava se na standardnom personalnom računaru.

Osnovne osobine ove aplikacije:

 • Grafički korisnički interfejs koji omogućava komforan rad sa programom
 • Klijent/server arhitektura
 • Komunikaciona podrška
    Lokalna Ethernet mreža
    Modemska veza
    ISDN veza
   Intranet/Internet
 • Mogućnost integracije sa alarmnim sistemima i sistemima za video nadzor.

Naši kartični sistemi omogućavaju realizaciju velikog broja aplikacija.

Najčešće aplikacije su:

 • Evidencija radnog vremena
 • Kontrola pristupa
 • Elektronski novčanik

Osim navedenih, moguće je realizovati aplikaciju za naplatu parkinga, registraciju istočenog goriva na pumpama itd.