Analogni

ANALOGNI SISTEM KOJI KORISTI DIGITALNI VIDEO REKORDER (DVR)

Analogni CCTV sistem koji koristi DVR (Digital Video Recorder) predstavlja analogni sistem sa digitalnim arhiviranjem.U DVR uređajima se nalaze hard diskovi za arhiviranje video materijala, što zahteva da video signal bude digitalizovan i kompesovan kako bi bilo moguće arhivirati video materijal više dana. Većina DVR uređaja ima više ulaznih kanala, obično 4, 9 ili 16, što znači da oni već imaju i funkcije quad/multiplexer uređaja.

ANALOGNI SISTEM KOJI KORISTI MREŽNI DVR uređaj

Analogni CCTV sistem koji koristi mrežne network DVR uređaje je delimično digitalni sistem koji podrazumeva korišćenje DVR uređaja koji imaju mrežni (Ethernet) port za povezivanje na mrežu. Pošto je video materijal digitalizovan i kompresovan u DVR uređaju, sada on može biti prenošen preko mreže i pregledan na udaljeljenoj lokaciji. Na nekim sistemima je moguće gledati kako arhiviran materijal tako i sliku uživo, dok je na nekima moguće samo pregledati snimljeni materijal. Dalje, neki sistemi zahtevaju specijalnu klijent instalaciju dok neki koriste standarni web pretraživač (browser) što čini udaljeni monitoring dosta fleksibilnijim.

Iako se radi o analognom video nadzoru omogućen je prenos slike na udaljene lokacije korišćenjem interneta, mreže mobilne telefonije i dr.