Obezbeđivanje objekata

Fizičko obezbeđenje objekata podrazumeva potpunu zaštitu objekata od krađa i provala kao i zaštitu lica koja se nalaze u njemu.
Fizičko obezbeđenje vrše obučeni radnici, vidno uniformisani, koji su prethodno prošli sve provere i ispunili sve uslove za obavljanje poslova obezbeđenja.
Svi objekti koje obezbeđujemo su 24 časa u vezi sa našim operativnim centrom koji prati rad svakog zaposlenog. Takođe su tu i učestale kontrole naših zaposlenih kao i objekata u toku noći od strane naše dežurne interventne patrole.