Kontakt

Valjaonica Bezbednost d.o.o.
31205 Sevojno
Prvomajska bb
Telefon: 031/594-110; 594-189
Fax: 031/532-203

PIB: 104704014
Matični broj: 20214473
Tekući račun: 205-112758-53
Šifra delatnosti: 8010

Direktor
Budimir Trifunović
+381 65 4452983
btrifunovic@vbs.co.rs
Stručni saradnik za bezbednost Inženjer tehničke podrške i ZOP-a
Milosav Mihajlović Zoran Marković
+381 65 8684847 +381 65 2477060
mmihajlovic@vbs.co.rs zoranmarkovic@vbs.co.rs
Rukovodilac tehničkih sistema obezbeđenja  Centar za obuku
Dušica Savić   Predrag Jovićević
+381 60 0561845  +381 31 594425;  +381 65 8684893
dsavic@vbs.co.rs  centarzaobuku@vbs.co.rs


Lokacija


Pogledajte uvećanu mapu

Pošaljite nam poruku