IC barijere

Dva osnovna elementa IC barijera su transmiter i prijemnik.

Transmiter generiše modulisani IC snop u delu spektra iznad vidljive svetlosti. Prijemnik pretvara prikupljenu energiju u električni signal. On kontroliše električni signal i generiše alarm kada je nivo signala ispod praga osetljivosti. Prolazak čoveka između transmitera i prijemnika će prekinuti snop na određeno vreme i signal će pasti ispod određenog nivoa i izazvati alarm. U jedan stub se ugrađuje više transmitera i prijemnika. Tako se postiže željena gustina nevidljive ograde. U praksi mora postojati optička vidljivost između transmitera i prijemnika. Teren na deonici sa IC ogradom treba da bude što ravniji i bez prepreka koje mogu izazvati alarmno stanje i mora se redovno održavati i čistiti. Moguće je IC ogradu kombinovati sa postojećom metalnom ili betonskom ogradom. Razmak između stubova ograde može biti i do 200 metara. Kada se postavlja više deonica IC ograde onda se mora ići na preklapanje trasa deonica.
Koriste se za zaštitu perimetra velikih objekata, kontrolu ulaza i kapija, kontrolu prilaza velikim staklenim površinama poslovnih i stambenih zgrada itd.
IC barijera se koristi kao deo sistema tehničke zaštite, zajedno sa alarmnim sistemom, sistemom video nadzora, sistemom kontrole pristupa itd.

prijemnik
transmiter