Protivprovalna zaštita

Sistem protivprovalne zaštite ima za cilj rano otkrivanje neovlašćenog prisustva u spoljašnjim i unutrašnjim delovima objekta i blagovremenu dojavu u Kontrolni centar.

Statistika kaže da se ugradnjom sistema zaštite, štete od razbojništva smanjuju i do 20 puta

Protivprovalni sistem čini skup uređaja:

 • centralni upravljački uređaj (više tipova centrala u zavisnosti od veličine objekta, broja potrebnih zona, potrebe za bežičnim sistemom)
 • skup senzora: spoljašnja zaštita – aktivne IC barijere, PIR senzori za spoljašnju upotrebu (klasični i bežična varijanta)
  unutrašnja detekcija – više vrsta PIR senzora, detektori loma stakla, detektori vibracija i udaraca, detektori otvaranja i zatvaranja, panik aktivatori.
  detekcija stanja okoline – više vrsta detektora požara, detektori gasa, poplave, vlage i porasta temperature.
 • uređaji za signalizaciju: unutrašnje i spoljašnje sirene i bljeskalice
 • uređaji za komunikaciju: telefonski dojavnici sa govornom porukom, GSM/GPRS komunikatori, TCP/IP komunikatori.
Projektovanje
Instalacije

PROJEKTOVANJE

Vršimo procenu ugroženosti objekta i projektovanje protivprovalnih sistema svih veličina kao i integraciju drugih sistema tehničke zaštite sa protivprovalnim sistemom. Projekte izrađujemo u skladu sa svim domaćim i evropskim standardima.

PROTIVPROVALNE CENTRALE

Protivprovalna centrala predstavlja najvažniju komponentu protivprovalnog sistema. Osim pouzdanog rada u lokalu često postoji potreba za daljinskim nadzorom objekta i/ili dojavom alarma putem telefonske, internet ili druge komunikacione mreže.


PROTIVPROVALNI DETEKTORI

Postoji veliki izbor različitih protivprovalnih detektora, prema načinu detekcije mogu se podeliti na:

 • pasivne infracrvene detektore (PIR)
 • mikrotalasne detektore
 • detektore loma stakla
 • detektore promene pritiska u prostoriji
 • detektore vibracija
 • kombinovane detektore
 • ostali (magnetski kontakti, infracrvene barijere, mikrotalasne barijere, leaky kablovi…)

Postoje takođe i adresabilni detektori iako veći deo tržišta još uvek pripada kovencionalnim detektorima. Od kvaliteta detektora, pod uslovom da je projekat i instalacija urađena po svim standardnima, direktno zavisi broj lažnih alarma. Zbog toga je izbor proizvođača i vrste detektora veoma značajan za pouzdan rad čitavog sistema.

PROTIVPROVALNE BARIJERE

Protivprovalne barijere koriste se za perimetarsku zaštitu. Primenjuju se za obezbeđivanje poslovnih objekata, parkinga, kuća kao i pojedinih kritičnih delova objekata i njihove okoline kao što su velike staklene površine, dugački hodnici, ograde i slično. Različitim konfiguracijama uređaja moguće je ostvariti različite domete detekcije prema potrebama konkretne situacije.