Elektronske kartice i čitači

kartica
erv

KARTICE I ČITAČI

Kartica AD100/AD120 je kompjuter minijaturizovan na veličinu standardne plastične kreditne kartice koja staje u svaki džep. Princip funkcionisanja je zasnovan na beskontaktnoj tehnologiji što znači da kartica komunicira sa čitačima/pisačima bez fizičkog kontakta. Optička vidljivost takođe nije uslov za komunikaciju što znači da kartica za vreme očitavanja/upisa može da se nalazi na primer u novčaniku.

Svaki čitač karticeje ujedno i pisač pa se u daljem tekstu koristi termin čitač umesto tačnijeg termina čitač/pisač. Termin očitavanje ukazuje na razmenu podataka između čitača i kartice pri čemu se podaci upisuju i u karticu i u čitač.

Maksimalna udaljenost pri očitavanju koja se sa našim karticama može postići je 1 metar. Registracija odnosno vreme očitavanja traje kraće od 100 ms, što odgovara jednom treptaju oka. Antikolizione tehnike omogućavaju istovremenu obradu podataka iz više kartica. Čitači i kartice zahvaljujući beskontaktnoj tehnologiji pouzdano funkcionišu i u surovim industrijskim uslovima gde su prisutni vlaga, masti, prljavštine, kiseline, ekstremne temperature, mehanički šokovi.

KORISNIČKE APLIKACIJE U KARTICAMA

Korisničke aplikacije u karticama su osnova na koji počiva fleksibilnost CardNET sistema. Broj, vrsta i parametri aplikacija se jednostavno dinamički menjaju pomoću odgovarajućeg softvera.

Primeri mogućih aplikacija su:

  • Evidencija radnog vremena
    Aplikacija sadrži jedinstveni identifikacioni broj radnika kao i podatke u kojoj smeni radnik radi. Podaci o ulascima i izlascima se automatski registruju i prenose na CardNETServer koji ne mora biti stalno uključen..
  • Kontrola pristupa
    Aplikacija sadrži jedan ili više ključeva za elektronske brave, sa ili bez vremenskih ograničenja ulaska i izlaska. Na primer zaposlenom se može upisati u karticu da narednih mesec dana može da otključava ulazna vrata firme u periodu posle radnog vremena. Po isteku ovog roka ključ se automatski briše iz kartice. Mogu se evidentirati uspešna otključavanja kao i neuspeli pokušaji otključavanja/pristupa.
    Za poslovne partnere koji posećuju Vašu firmu predvidjene su posebno programirane kartice.

PLAĆANJE U MENZI, BIFEU,… PLAĆANJE PARKINGA, … 

Umesto papirnih bonova čije korišćenje donosi manipulativne troškove (prebrojavanje, štampanje, …) kartica se može koristiti kao elektronski novčanik za plaćanje u restoranu preduzeća.