Stabilni sistemi

Stabilne instalacije za automatsku dojavu i gašenje požara danas predstavljaju nezaobilazan deo opreme koja se nalazi u sklopu svakog IT centra ili server sale. Stabilne instalacija za automatsko gašenje požara sastoji se od elektro dela i mašinskog dela sistema.

Elektro deo sistema sastoji se od automatske centrale za dojavu požara koja u zavisnosti od potrebe može funkcionisati ili kao nezavistan sistem (sa mogućnošću povezivanja na postojeći, na pr. adresibilni sistem u svrhu signalizacije) ili kao sistem koji je u potpunosti podređen adresibilnom sistemu instaliranom na objektu pri čemu se u svrhu detekcije koriste već postojeći elementi adresibilnog sistema. Na centralni uređaj priključen je odgovarajući broj perifernih elemenata za detekciju i signalizaciju. Kao dodatnu opciju možemo ponuditi povezivanje centralnog uređaja za detekciju na lokalnu računarsku mrežu čime ćete putem odgovarajuće korisničke aplikacije biti u mogućnosti da kontrolišete stanje sistema i upravljate njegovim radnim parametrima. Nakon izvršene detekcije od strane elektronskog dela sistema kao izvršna funkcija sistema aktivira se gašenje požara.

Stabilne instalacije za dojavu požara sastoje se od automatskih detektora požara, ručnih javljača požara, centralne jedinice za detekciju i signalizaciju požara, uređaja za zvučno i svetlosno alamiranje, uređaja za paralelnu indikaciju, uređaja za daljinski prenos alarma. Osim pomenutih koriste se i izvršni uređaji za aktiviranje sekundarnih funkcija sistema, kao što je uključenje stabilnih automatskih sistema za gašenje, isključenje ventilacije, aktiviranje sistema za odimljavanje, zatvaranje protivpožarnih vrata i protivpožarnih klapni na ventilacionim i/ili klimatizacionim sistemima.