IP video nadzor

Daljinski pristup

 Svi tokovi podataka(video stream) mogu biti simultano primani od strane ovlašćenog korisnika bilo gde na planeti putem interneta ili 3GPP infrastrukture. Pomenuti tokovi se sastoje od visoko kvalitetnih slika. Otvoreni standardi koje koristi IP infrastruktura omogućava bolju fleksibilnost, delotvornost i pristupačnost sistema video nadzora.

Megapikselna tehnologija

Realna i lako vidljiva prednost IP kamera u odnosu na analogne je u tome što IP kamere omogućavaju i do 10 puta veću rezoluciju pojedine slike. Analogne kamere imaju rezoluciju od oko 400.000 tačaka (piksela), dok pojedine kamere imaju i do 1.300.000 piksela što je oko tri puta više detalja.

Digitalni prenos u realnom vremenu i bez smetnji

IP video nadzor može prikazati video u realnom vremenu i generisati alarme na temelju detekcije pokreta ili detekcije neovlašćenog kretanja ili uništavanja kamere. Prenos informacija u realnom vremenu čini upravljanje sistemom video nadzora delotvornijim, jeftinijim i inteligentnijim. Zahvaljujući prenosu snimaka u realnom vremenu, IP video nadzor je našao svoju primenu u pametnim kućama, bankama, školama, skladištima, proizvodnim halama itd. Treba napomenuti da kablovska instalacija IP kamera gotovo imuna na smetnje jer se radi o digitalnom signalu.

Investicija koja smanjuje troškove

Instalacija i održavanje IP video nadzora je jeftinije od klasičnog analognog sistema jer u većini slučajeva na lokaciji već postoji mrežna infrastruktura. WLAN i PoE tehnologija dodatno smanjuju pomenute troškove: PoE omogućava napajanje kamere preko mrežnog kabla, a WLAN kabliranje čini nepotrebnim pa tako pojednostavljuje instalaciju.