Sistemi video nadzora

Video nadzor

 

 

 

 

 

 

 

Moderni sistemi video nadzora omogućavaju snimanje i praćenje svih događaja u štićenom prostoru koji je pokriven kamerama, slike sa svih kamera se arhiviraju digitalno pomoću centralnog uređaja videonadzornog sistema (DVR ili PC računar). Uređaji za arhiviranje videozapisa koriste vrlo sofisticirana softverska rešenja, upotrebom naprednih rešenja i tehnologija kao što su snimanje izazvano detekcijom pokreta, H.264 format koji daje visok kvalitet arhiviranog video zapisa, a uz to omogućen je duži vremenski interval za arhiviranje video zapisa, koji se sada računa u mesecima. Osnovni cilj upotrebe sistema video nadzora je sprečavanje krivičnog dela, a ako ipak dođe do krivičnog dela, identifikacija počinioca.

Naročitu pažnju treba posvetiti pravilnom odabiru opreme i pravilnom pozicioniranju. I najbolje odabrana oprema u slučaju lošeg pozicioniranja, neće pružiti potrebnu zaštitu i biće bačen novac. Neke od osnovnih karakteristika CCTV opreme na koje treba obratiti pažnju su:

  • alanogni / IP sistem
  • minimalno osvetljenje prostora
  • kvalitet video zapisa
  • način montaže

Moguć je nadzor upotrebom 3G, ISDN, ADSL, bežičnog ili kablovskog interneta.

PREDNOSTI KORIŠĆENJA KOMBINOVANOG FIZIČKOG I TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA

  • korišćenjem sistema tehničkog obezbeđenja automatski se smanjuje potreban broj radnika na poslovima fizičkog obezbeđenja, što je vrlo važno ako obezbeđenje posmatramo sa ekonomskog aspekta
  • sve informacije o dešavanjima na objektu dostupne su i mogu se naknadno pregledati
  • sistemi rade 24 h i isključuju mogućnost trenutne nepažnje ili odsutnosti fizičkih lica
  • fizičko obezbeđenje je neophodno u sferi procene i preduzimanja potrebnih mera na osnovu dojava tehničkih sitema